województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Studia online Studia online
Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym - w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Polityka Prywatności