Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Dietetyka genetyczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia online Studia online
Celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze dietetyków klinicznych, sportowych oraz branży wellness i SPA, którzy wykwalifikowani są w zakresie doradztwa i przeprowadzenia diagnostyki z wykorzystaniem raportów i analiz z zakresu nowoczesnej diagnostyki polimorfizmów genetycznych związanych z redukcją masy ciała oraz utrzymaniem prawidłowej masy ciała; postępowania dietetycznego umożliwiającego prowadzenie zdrowego stylu życia, umożliwiającego zapobieganie rozwoju wybranych chorób metabolicznych. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu sprzedaży oraz komunikacji interpersonalnej, celem przygotowania do tworzenia własnych narzędzi pracy z zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przedstawienia oferty oraz sprzedaży. Takie przygotowanie pozwoli na długoterminową współpracę z klientem / pacjentem w celu wdrożenia i zastosowania zmian w zakresie żywienia oraz wysiłku fizycznego.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
Polityka Prywatności