województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo podatkowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Adresaci Studia podyplomowe w zakresie Doradztwo podatkowe dedykujemy przyszłym specjalistom w zakresie szeroko rozumianych podatków. Słuchacze naszych studiów są przeznaczone dla osób, które planują zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą profesjonalnie obsługiwać wszelkie obszary związane ze stosowaniem prawa podatkowego. Cel Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej).
Polityka Prywatności