województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Studia online Studia online
Adresaci
Studia podyplomowe Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kierujemy do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podstawowej. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim. Cel

Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:
  • nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
  • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi;
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym;
  • doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.
Dydaktyka
Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.
Polityka Prywatności