Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

E-marketing

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Cel Studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy przekrojowej wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu (e-marketing) i sprzedaży w internecie (e-commerce) oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie kwalifikacji zawodowej realizowanej pod auspicjami organizacji branżowej IAB Polska w ramach programu edukacyjnego dla profesjonalistów branżowych DIMAQ.

Adresaci

Studia są adresowane do osób planujących jak i obecnie zajmujących się działaniami promocyjno-sprzedażowymi w obszarze internetu. Program jest polecany zarówno absolwentom studiów wyższych jak i specjalistom oraz menedżerom pragnących pozyskać wiedzę i nabyć kompetencje w zakresie szeroko pojętego marketingu i sprzedaży internetowej. Studia kładą duży nacisk na wykształcenie praktycznych umiejętności - stąd też prócz części wykładowej przewidziany jest szereg ćwiczeń i zadań indywidualnych oraz w grupach mających na celu nabycie kluczowych kompetencji w ramach e-marketingu. W szczególności jest polecany:
- specjalistom i menedżerom e-marketingu oraz tradycyjnego marketingu, reklamy i promocji
- specjalistom i menedżerom e-commerce oraz sprzedaży tradycyjnej
- kierownikom projektów (PM) w obszarze online
- dodatkowo: pracownikom działów Public Relations, HR oraz IT.

Polityka Prywatności