Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Handel zagraniczny - WSPA Lublin

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Studia adresowane są do osób obsługujących operacje handlowe z zagranicą, pracowników przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne, a także osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat zasad i technik współpracy z zagranicą.
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny – odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi siedzibę poza granicami państwa.
Handel
Handel jest szkołą oszukaństwa.
Autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues, Uwagi i myśli
Handel
Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.
Autor: Benjamin Franklin
Handel
Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz.
Opis: przysłowie fińskie
Polityka Prywatności