Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online
Adresaci 1. Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, asystenci uczniów i nauczycieli. 2. Pedagogowie i psychologowie (szkolni, kadra PPP). 3. Socjoterapeuci, psychoterapeuci. 4. Kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, terapeuci środowiskowi. Cel Przygotowanie: 1) do prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej; 2) do organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD; 3) do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.
Polityka Prywatności