Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online
Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
Polityka Prywatności