Łódź, Polska

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym

Język wykładowy: polski
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności