Łódź, Polska

Studia podyplomowe - Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (poza systemem oświaty)

Język wykładowy: polski
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Polityka Prywatności