Łódź, Polska

Studia podyplomowe - Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Język wykładowy: polski
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Dydaktyka
Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.
Polityka Prywatności