Łódź, Polska

Studia podyplomowe - Psychoonkologia

Język wykładowy: polski
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Psychoonkologia
Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny której rozwój przypada w Europie na lata 80. XX wieku. Problematykę badawczą psychoonkologii można ująć w trzy grupy:
Polityka Prywatności