Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online

CEL STUDIÓW

  1. Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera.
  2. Rozpoznawanie trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD.
  3. Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidulane Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla osób z ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  4. Wczesna interwencja diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci z autyzmem.
  5. Planowanie pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Ja też bym chętnie dorwał się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i zalecił studiowanie jako historii wyłącznie „Historii ruchów konserwatywnych i liberalnych” – ale właśnie dlatego coś takiego jak MEN nie powinno istnieć!
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Edukacja
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji.
Autor: Mark Twain
Edukacja
W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy.
Autor: Zygmunt Bauman
Polityka Prywatności