Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Wiedza o społeczeństwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Adresaci Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla nauczycieli historii, doradców metodycznych oraz w szczególnych przypadkach dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych po ukończonych studiach wyższych I lub II stopnia z historii. Cel Słuchacze studiów podyplomowych przygotowują się do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych. W sytuacji pojawiających się nowych wyzwań w zreformowanej szkole program studiów ma zapewnić przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zgodnie z podstawą programową.
Polityka Prywatności