województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie projektami informatycznymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online

Adresaci

Kierownicy Projektów IT

Kierownicy Projektów

Zespoły realizujące projekty

Pracownicy działów IT

Administratorzy systemów

Deweloperzy, analitycy i testerzy aspirujący do roli Kierowników Projektów IT

Cel

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie międzynarodowych metodyk zarządzania projektami IT (PRINCE2Agile® Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I).

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności