województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online

Adresaci

Pracownicy sektora prywatnego i publicznego, zainteresowani wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem, potencjalni menedżerowie ryzyka oraz kadra zarządzająca, a także osoby pragnące uzyskać nowy zawód na bazie dotychczasowego doświadczenia zawodowego w różnych branżach (np. praca w przedsiębiorstwie, potem np. praca w banku, kilka certyfikatów, własna działalność).


Cel

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z:

  • praktycznym przyswojeniem wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem;
  • umiejętnością samodzielnego wdrożenia i monitorowania procesu zarządzania ryzykiem;
  • umiejętnością samodzielnego opracowania metodologii zarządzania ryzykiem;
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem – według międzynarodowej normy ISO 31000:2009, oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012 skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka.
Polityka Prywatności