Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie sprzedażą - WSPA Lublin

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Zarządzanie sprzedażą – kierunek tworzony przez praktyków biznesu dedykujemy wszystkim, którzy na co dzień realizują cele, plany i zadania w działach sprzedaży i chcą rozwijać swój potencjał, a także dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w tym obszarze.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności