województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online

Adresaci

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi adresujemy do:

  • pracowników działów HR,
  • pracowników działów kadr i płac,
  • członków zarządu i osób odpowiedzialnych w firmach za rozwój zasobów ludzkich,
  • pracowników firm rekrutacyjnych,
  • head hunterzy i osoby zarządzające zespołami,
  • osób planujących swoją karierę w HR.

Cel

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, narzędziami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przygotowanie do realizacji strategii rozwoju talentów w firmie, organizacji zarządzania kadrami pod kątem zmian na rynku pracy. Program studiów oparty jest na najnowszych trendach w kluczowych obszarach HR w firmie. Słuchacze studiów zostaną przygotowani do optymalizacji narzędzi rekrutacji i komunikacji w zmieniającym się otoczeniu firmy.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności