Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zielarstwo i fitoterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Studia online Studia online
Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:
• stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
• samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,
• fitoterapii i medycyny naturalnej
• terapii naturalnych,
• zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety,
• towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,
• bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
• materiałoznawstwa medycznego,
• apiterapii, aromaterapii i mykologii,
• uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
• prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.

Absolwenci kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia kursu potwierdzającego nabycie uprawnień zawodowych do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.
Program studiów został opracowany i jest prowadzony we współpracy z Instytutem Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.
Zielarstwo
Zielarstwo – dział wiedzy zajmujący się zagadnieniami hodowli, uprawy, zbioru, suszenia, pakowania i przechowywania roślin leczniczych.
Polityka Prywatności