województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest m.in. przygotowanie słuchaczy do egzaminu na audytora wewnętrznego, oraz wyposażenie w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu konsultanta. Adresaci: Osoby przygotowujące się do pracy w komórkach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw, jak również instytucji publicznych, oraz osoby zamierzające podjąć pracę w firmach doradczych.
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności