Warszawa, Polska

Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia prowadzone są na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW). Wykładowcami są pracownicy naukowi WNE UW, mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i projektów analitycznych dla biznesu i dla instytucji publicznych oraz biznesowi praktycy i specjaliści w analizach ilościowych. W odróżnieniu od innych programów tego rodzaju, studia na WNE UW mają w całości charakter warsztatowy z naciskiem na stronę aplikacyjną i samodzielne stosowanie omawianych metod w praktyce. W szczególny sposób program studiów uwzględnia nowoczesne metody uczenia maszynowego.
Polityka Prywatności