Gdańsk, Polska

Odnowa biologiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
CEL zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania procesem odnowy biologicznej w sporcie UCZESTNICY osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku fizjoterapia

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności