Gdańsk, Polska

Terapeuta spa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Cel: przygotowanie uczestników do przeprowadzania zabiegów oraz organizacji pracy i zarządzania w obiektach SPA. Słuchacze zdobędą wiadomości czerpiące z kosmetologii, fizjoterapii, odnowy biologicznej, medycyny konwencjonalnej i naturalnej oraz różnorodnych rytuałów zdrowotnych pochodzących z niemal każdej kultury i wielu zakątków globu. Uczestnicy: osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra)
SPA
SPA – działalność uzdrowiskowa lub kurort

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności