Gdańsk, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Cel: przygotowanie Kandydatów do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2011 roku, Dz. U. z 2011 r. Nr 183, poz. 1087. Studia Podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych” to studia zawierające moduły tematyczne, które zapewnią pozyskanie wiedzy niezbędnej do realizacji zadania jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie organizacji imprez masowych. Uczestnicy: Studia dedykowane są: pracownikom Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Miejskich i Gminnych Ośrodków Sportu i Rekreacji, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz do osób, które ubiegają się o stanowiska pracy w komórkach organizacyjnych związanych z zarządzaniem imprezami masowymi.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności