Bartoszyce, Polska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Adresatami tego kierunku są absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), którzy chcą nabyć umiejętności zachowania się w sytuacji określonego zagrożenia oraz zapobiegania powstawaniu zagrożeń. Absolwenci tych studiów posiadają dydaktyczno-pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie do prowadzenia - w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych - nowego przedmiotu o nazwie „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, który został wprowadzony w Podstawie Programowej i docelowo ma zastąpić „Przysposobienie Obronne”. Studia o specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa – profilaktyka i prewencja społeczna przygotowują również do pracy na rzecz środowiska i grup społecznych, potrzebujących ochrony oraz pracy wymagającej działań zapobiegawczych, przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego czy resocjalizacyjnego.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Jeśli powiemy, że celem edukacji jest po prostu lepsze ustawienie się w życiu i bycie bardziej produktywnym członkiem społeczeństwa, to płacenie dzieciom za czytanie może mieć sens. Jeśli jednak prawdziwym celem nie jest tylko umożliwienie zdobycia dobrej pracy, lecz także rozwinięcie właściwych istocie ludzkiej zdolności do refleksji, myślenia krytycznego, kontemplacji sztuki, to czytanie staje się celem samym w sobie, którego nie powinno się wypaczać gratyfikacją pieniężną.
Autor: Michael Sandel
Edukacja
Ja też bym chętnie dorwał się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i zalecił studiowanie jako historii wyłącznie „Historii ruchów konserwatywnych i liberalnych” – ale właśnie dlatego coś takiego jak MEN nie powinno istnieć!
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Edukacja
Chcę zlikwidować służbę zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Także obowiązkową służbę wojskową, bo ludzie idą do wojska, kiedy chcą. Ludzi, którzy nie chcą być piekarzami, nie bierze się do piekarni.
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Polityka Prywatności