Bartoszyce, Polska

Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką

Język wykładowy: polski
CEL STUDIÓW:
  • przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administrowaniu i archiwizowaniu informacji i danych osobowych;
  • stworzenie możliwości nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania i ochrony informacji;
  • kształtowanie umiejętności właściwej organizacji ochrony zasobów informacji w tym danych osobowych oraz ich archiwizowania;
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za archiwizowanie informacji w instytucjach państwowych i sektorze prywatnym
Polityka Prywatności