Bartoszyce, Polska

Obrona terytorialna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Obrona terytorium i zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego obywatelom jest jednym z podstawowych zadań, do których wypełniana zostało powołane państwo. Z tego powodu też istnieje ciągła potrzeba udoskonalania technik obrony terytorialnej oraz kształcenia coraz bardziej świadomej swoich obowiązków i zagrożeń wykwalifikowanej w fachu kadry.
Obrona
Obrona – zasadniczy rodzaj działań, zamierzony lub wymuszony rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika terenu i uniemożliwienia mu realizacji zakładanych celów, zadania mu maksymalnych strat, stwarzając w ten sposób warunki do działania zaczepnego. Rodzaj działań bojowych wojsk zawczasu przygotowanych w oparciu o umocnienia terenowe, lub organizowany doraźnie, mający na celu przeciwdziałanie napaści nieprzyjaciela. Według teoretyków wojskowości okresu II RP działanie obronne nie daje rozstrzygnięcia, jeśli nie jest połączone z natarciem. To też działania obronne będą zjawiskiem przejściowym i miejscowym.
Obrona terytorialna
Obrona terytorialna – jeden z dwóch elementów często stosowanego podziału potencjału zbrojnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na siły obrony terytorialnej (OT) oraz wojska operacyjne.
Polityka Prywatności