Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.biznes.edu.pl
Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji to roczne studia podyplomowe adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w przemyśle medycznym, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną.

Wiece informacji:
http://www.biznes.edu.pl/studia-menedzerow-farmacji
Polityka Prywatności