Poznań, Polska

Accounting and Financial Management – Advanced Level

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, podatków oraz analizy finansowej. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim. Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 5 egzaminów: F5 do F9 kwalifikacji ACCA.
Polityka Prywatności