Poznań, Polska

Accounting and Financial Management – Basic Level

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości i prawa. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim. Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 4 egzaminów: F1 do F4 kwalifikacji ACCA.
Polityka Prywatności