Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Audyt sprawozdań finansowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Praca w firmach audytorskich to dziś jedno z najlepiej płatnych zajęć. Problemem, z którym borykają się dziś firmy audytorskie (w całej Polsce), jest znalezienie pracowników z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi, którzy wraz z rozpoczęciem pracy znaliby już praktyczne aspekty audytu. W tej chwili firmy zatrudniając nowych pracowników muszą się liczyć, z koniecznością co najmniej rocznego lub dłuższego ich doszkalania tak, aby byli w stanie wykonywać samodzielnie zadania związane z badaniem sprawozdań finansowych, czy uczestniczyć w świadczeniu innych usług oferowanych przez firmy audytorskie.
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności