Poznań, Polska

Audyt systemów informatycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności