Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Ekologia w biznesie/tworzenie zielonych strategii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Celem studiów jest przybliżenie słuchaczowi trendów związanych z rozwojem ekologii w UE i w Polsce w kontekście biznesu i przygotowanie go do stworzenia strategii ochrony środowiska w firmie, obejmującej wszystkie obszary działalności firmy. Słuchacz pozna aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa w kontekście Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (ang. circular economy), Zrównoważonego Rozwoju, Czystej Produkcji, CSR oraz budowania zielonego wizerunku firmy. Dodatkowym celem jest wypracowanie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem, które uwzględnia ekorozwiązania na każdym etapie działalności oraz wdrażanie ekoinnowacji, redukujące negatywne oddziaływanie na środowisko i mogące przyczynić się do poprawy życia wszystkich odbiorców usług.
Ekologia
Ekologia (gr. οἶκος (oíkos) ‘dom’ + λόγος (logos) ‘słowo, nauka’) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (czyli strukturą ekosystemów).
Ekologia
Ta ideologia – i mówię to z całkowitą odpowiedzialnością – jest odmianą zielonego nazizmu.
Opis: o ruchu ekologicznym
Ekologia
Zasadniczym problemem stworzonej przez człowieka współczesnej ekologii jest samolubstwo – i samolubstwo tkwi w nim. Zapłatą za grzech jest śmierć. Świat biotyczny umiera!
Autor: J.F. Cassel, Etyka środowiska (Environmental Ethics), Minneapolis, Burgess Pub. Co 1971, ISBN 0808719637.
Ekologia
Człowiek stworzony do oddychania świeżym powietrzem, do picia i używania czystej wody oraz cieszenia się życiem w swym naturalnym środowisku, zmienił to otoczenie i teraz widzi, że nie potrafi się do niego przystosować. Sam sobie gotuje masową zagładę.
Autor: J.F. Cassel, Etyka środowiska (Environmental Ethics), Minneapolis, Burgess Pub. Co 1971, ISBN 0808719637.
Polityka Prywatności