Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Finansowanie projektów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: ubiegania się o środki zewnętrzne (krajowe i unijne), zarządzania projektami i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędnych w pracy zawodowej związanej z pozyskiwaniem środków. W programie studiów omawiane będą zagadnienia ukazujące możliwości i sposoby wykorzystania środków publicznych i prywatnych (w tym unijnych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego - NMF, kredytów itp.). Prowadzone, przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków, wykłady i warsztaty w szerokim zakresie pozwalają na zdobycie przez słuchaczy niezbędnych kwalifikacji w zakresie przygotowywania i realizacji różnego rodzaju projektów. Tego typu kompetencje są obecnie szczególnie pożądane w większości przedsiębiorstw, w jednostkach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych.
Polityka Prywatności