Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest uzyskanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz prawa.

Studia skierowane są do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników służb księgowo-finansowych oraz osób pragnących podjąć pracę w księgowości i ubiegać się o certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwent Studiów Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa” może być zatrudniony na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Niezbędnym warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157 poz. 1240).
Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Polityka Prywatności