Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Gospodarowanie zasobami - przeznaczone dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

Język wykładowy: polski
Celem studiów podyplomowych „W zakresie gospodarowania zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej” jest doskonalenie przygotowania zawodowego, aktualizacja wiedzy i wzbogacenie umiejętności niezbędnych do umiejętnego kierowania komendami oraz skutecznego organizowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Studia dedykowane są dla wyselekcjonowanej grupy oficerów kierujących bądź przewidywanych do pełnia funkcji kierowniczych.

Opracowany program studiów podyplomowych zawiera przedmioty stanowiące elementy wiedzy teoretycznej oraz studia przypadków występujące w praktyce a także metody ich rozwiązań praktycznych. Zakres tematyczny studiów uwzględnia opracowane „Ramowe założenia do organizacji dedykowanych studiów dla kadry kierowniczej i rezerwy kadrowej PSP” wynikające z przeprowadzonych ankiet oraz odnotowywanych problemów.

Studia podyplomowe „Gospodarowania zasobami” adresowane są dla kadry kierowniczej i rezerwy kadrowej Państwowej Straży Pożarnej.

O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych. Od słuchaczy studium oczekuje się aktywnego udziału w zajęciach potwierdzonego zaliczeniem, zdanie egzaminu końcowego oraz napisania i obrony pracy podyplomowej.
Polityka Prywatności