Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Green Controlling and Finance

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia podyplomowe Green Controlling and Finance prowadzone w języku polskim, umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu controllingu i finansów z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych. Innowacyjny programu studiów ukazuje wpływ założeń zrównoważonego rozwoju na projektowanie strategii przedsiębiorstwa, budżetowanie, pomiar i raportowanie działalności, a także ocenę projektów inwestycyjnych i tworzenie wartości przedsiębiorstwa.
Controlling
Controlling – system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łączący w sobie jednocześnie procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem działania controllingu jest przygotowanie dla kadry kierowniczej informacji, metod i instrumentów umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji planistycznych i realizacyjnych na różnych poziomach zarządzania, a także koordynację oraz kontrolę przebiegu wszystkich procesów przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności