Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest dostarczenie praktycznych umiejętności zarządzania kapitałem na rynku finansowym z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analizy ilościowej oraz profesjonalne przygotowanie doradców inwestycyjnych i finansowych. Dzięki wiedzy przekazywanej przez doświadczonych traderów i praktyków (w tym doradców inwestycyjnych, maklerów i osoby z tytułem CFA), uczestnicy studium mają możliwość rozszerzenia własnych strategii inwestycyjnych. Studia stanowią znakomite uzupełnienie przygotowań do egzaminów przeprowadzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Polityka Prywatności