Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Komunikacja i techniki perswazji w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podyplomowe Studia Komunikacji i Technik Perswazji w Biznesie to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce realizowana na uczelni o profilu biznesowym. Celem Studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Zadania Studiów będą ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.

Absolwenci Studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie argumentacji i negocjacji, psychologia perswazji przywództwo, komunikacja międzyludzka, kreatywność, podejmowanie decyzji. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują wystąpienia przed kamerą, treningi z psychologami i socjologami.

Uczestnikami Studiów mogą być osoby, których sukces zawodowy uzależniony jest od ich umiejętności komunikacyjnych. Studia kierowane są więc do menedżerów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji, trenerów biznesu, przedstawicieli handlowych i osób zajmujących się obsługą klienta, pracowników agencji reklamowych i działów marketingu.

Studia kierują swoją ofertę do absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych).
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Polityka Prywatności