Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

MSSF-Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w praktyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w praktyce. Dotyczy to obszarów takich jak polityka rachunkowości, wycena bilansowa, sporządzanie sprawozdań finansowych, ujmowanie przychodów i kosztów, konsolidacja sprawozdań finansowych, ujawnianie informacji, świadczenia pracownicze i wiele innych.
Polityka Prywatności