województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele i zadania studium: przekazanie nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego marketingu farmaceutycznego. Słuchacze będą mogli przyswoić sobie wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem farmaceutycznym. Studium ma przygotować wysoko wykwalifikowane kadry menedżerskie, które będą w stanie samodzielnie podejmować decyzje związane z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin, jak: znajomość reguł funkcjonowania rynku farmaceutycznego w Polsce i na świecie, zarządzanie przedsiębiorstwem na szczeblu strategicznym, budowa i wdrażanie skutecznych strategii i planów marketingowych, budowa wizerunku firmy oraz utrzymywanie korzystnych relacji z otoczeniem, regulacje prawne obowiązujące na rynku farmaceutycznym.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni. Słuchaczami mogą być zarówno absolwenci wyższych uczelni medycznych, jak i osoby legitymujące się innym wyższym wykształceniem, zainteresowane problematyką poruszaną na zajęciach (np. pracownicy firm farmaceutycznych, instytucji związanych z ochroną zdrowia).
Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Marketing
Strategia powinna wyrastać na błocie rynku, a nie w antyseptycznym środowisku wieży z kości słoniowej.
Autor: Jack Trout
Marketing
Nie możesz mówić, że twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu
Autor: Polly La Barre
Marketing
Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie.
Autor: Jack Trout
Polityka Prywatności