Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Marketing

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu marketingu oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie tworzenia strategii marketingowych.

Znajomość skutecznych narzędzi marketingu jest niezbędna do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej gospodarki cechującej się rosnącą konkurencją i globalizacją. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają na ewolucję marketingu jako koncepcji zarządzania.

Program Studiów obejmuje wszystkie działania marketingowe skierowane na rynek docelowy zarówno na rynku B2C jak i B2B.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz konsultantów i praktyków gospodarczych.

Założeniem Studiów jest dostosowanie szczegółowego programu zajęć do potrzeb i oczekiwań słuchaczy i rozwiązywanie studiów przypadków, obrazujących wybrane problemy decyzyjne związane z projektowaniem i wdrażaniem strategii marketingowych.

Studia przeznaczone są dla managerów oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które w swojej pracy są lub mogą być odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za realizowanie polityki marketingowej przedsiębiorstwa. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich.

Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Marketing
Konsumenci są jak karaluchy, spryskujesz ich, spryskujesz – a oni natychmiast się uodparniają.
Autor: David Lubars
Marketing
Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie.
Autor: Jack Trout
Marketing
Internet jest najważniejszym wynalazkiem dla marketera od czasu powstania poczty. To najważniejsza część rewolucji CRM.
Autor: Frederick Newell, Lojalność.com
Polityka Prywatności