województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

W programie MBT połączono zaawansowany trening menadżerski oraz zaawansowany trening dla trenerów. Kompetencje potrzebne menadżerom i trenerom wewnętrznym, w dużej mierze pokrywają się ze sobą. Bazując na międzynarodowych standardach w zakresie kształcenia tych kompetencji, stworzyliśmy program, który pozwala przygotować do bardzo świadomego zarządzania potencjałem pracowników.


Ukończenie studiów z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym potwierdzane jest jednocześnie trzema dyplomami:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • Certyfkat ukończenia kursu Train the Trainer (Certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności potrzebnych do pracy jako trener wewnętrzny w zakresie projektowania i realizacji szkoleń z nastawieniem na osiąganie celów biznesowych. Obejmuje on 108h zajęć treningowych),
  • Certyfikat nabycia kompetencji menadżerskich w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi
    + dodatkowo zeszyt rozwiązanych case'ów biznesowych,
  • Szczegółowy profil osobowości Insights Discovery,
  • Zestaw case'ów biznesowych (trudne sytuacje menadżerskie) - wraz z rozwiązaniami,
  • Narzędzia potrzebne do wdrożenia wiedzy w miejscu pracy.
Business
"Business" – piąty singel promujący album The Eminem Show amerykańskiego rapera Eminema.
Polityka Prywatności