województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Menadżer szkolnictwa zawodowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych Menadżer Szkolnictwa Zawodowego jest dostarczenie Słuchaczom i Słuchaczkom wiedzy i umiejętności w zakresie dostosowywania działania szkoły kształcącej zawodowo do oczekiwań rynku pracy. Studia podyplomowe mają charakter teoretyczno-praktyczny. Słuchacze i Słuchaczki zdobywać będą wiedzę z zakresu ekonomii, w tym rynku pracy, a także dobrych praktyk w zakresie budowania współpracy z otoczeniem instytucjonalnym szkół zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, głównie badaczy problematyki kształcenia zawodowego i rynku pracy oraz praktyków tych zagadnień.
Polityka Prywatności