Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw. Studia pod patronatem KRDP

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej opodatkowania przedsiębiorców i tego jak opodatkowanie wpływa na ich decyzje zarówno te o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym. Słuchacze zdobywają umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, interpretowania przepisów prawa, analizy i oceny przyczyn i skutków podatkowych różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych. Problematyka opodatkowania zostanie zatem przedstawiona z perspektywy mikroekonomicznej, nastawionej na wskazanie skutków podejmowanych decyzji na wysokość obciążeń podatkowych. Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności, które pozyskają słuchacze nabierają na znaczeniu w kontekście dyskusji na temat granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.
Strategie
Strategie – Pismo dyrektorów finansowych jest jedynym pismem na polskim rynku prasy branżowej, którego odbiorcami są menadżerowie ds. finansów i dyrektorzy finansowi. Magazyn wydawany jest przez Nathusius Investments. Nakład pisma wynosi 10.200 egzemplarzy.
Podatki
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.
Autor: Albert Einstein
Podatki
Podatki to kara, jaką płacimy za miłość do pieniądza.
Autor: Barbara ze Świętochłowic
Podatki
Władza podatkowania – to władza niszczenia.
Autor: John Marshall
Polityka Prywatności