Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Podyplomowe Studium Pedagogiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem uruchomienia ,,Podyplomowego studium pedagogicznego'' jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Po zakończeniu kształcenia absolwent:

· posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się;

· posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej;

· posiada kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań wynikających z roli nauczyciela;

· wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.

Polityka Prywatności