Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Prawo gospodarcze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Zapoznanie słuchaczy z problematyką prawa gospodarczego. Uczestnicy studiów uzyskają możliwość aktualizacji wiedzy prawnej z zakresu prawa gospodarczego. W warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej uzyskanie efektywności gospodarczej wymaga dobrej znajomości norm prawa gospodarczego oraz aktualnych kierunków ich interpretacji u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem. Zadaniem studiów będzie ponadto wykształcenie w jego uczestnikach potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego. Uzyskana na studiach wiedza z prawa gospodarczego ma przyczynić się do efektywniejszego kierowania przedsiębiorstwem.

Studia przeznaczone jest dla osób, którym w pracy niezbędna jest znajomość zagadnień prawno-gospodarczych. O przyjęcie na studium mogą ubiegać się zarówno absolwenci wyższych studiów ekonomicznych, prawniczych, jak również innych uczelni.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Natura nie łamie swych praw.
Autor: Leonardo da Vinci
Prawo
Przestrzegaj, mój synu, przykazania twego ojca i nie porzucaj prawa twej matki.
Źródło: Prz 6:20
Prawo
Jeśli o tym, co dotyczy tych praw i wolności, decydują podmioty prywatne: firmy, koncerny, organizacje – to my się nie mamy jak przed nimi bronić. Klasyczne środki: odwołanie do nadrzędnego organu, proces przed sądem administracyjnym, skarga do Trybunału Konstytucyjnego, do rzecznika praw obywatelskich – tu nie zadziała. Prawo umów pochodzi z innej rzeczywistości i nie chroni nas przed zglobalizowaną władzą gospodarczą i korporacyjną.
Autor: Ewa Łętowska, rozmowa Ewy Siedleckiej, Poprzez różne umowy państwo pozbywa się władzy, wyborcza.pl, 18 czerwca 2012
Polityka Prywatności