Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Strategia i planowanie biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" jako jedno z nielicznych jest skierowane przede wszystkim do osób z wykształceniem nieekonomicznym, którzy prowadząc własną firmę lub zajmując odpowiedzialne stanowiska potrzebują do swojej pracy wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i oceny opłacalności inwestycji.

Obszar tematyczny proponowanych Studiów Podyplomowych jest bardzo kompleksowy i obejmuje najważniejsze aspekty funkcjowania przedsiębiorstwa: strategia rozwoju przedsiębiorstwa, analizy strategiczne, finansowe i podatkowe, planowanie i ocenę opłacalności inwestycji, wyceny składników mienia, podstawy prawne prowadzenia inwestycji, strategie marketingowe, techniki negocjacji i public relations.

Studia przeznaczone są dla właścicieli firm, menadżerów, pracowników zaangażowanych w proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych, a także do wszystkich osób, które pragną zdobyć, rozszerzyć lub uaktualnić wiedzę ekonomiczną.

Cechą szczególną studiów jest segmentacja przedstawianych zagadnień od poziomu podstawowego poprzez średnio-zaawansowany i zaawansowany. Dzięki takiej koncepcji zajęć w studiach mogą wziąć udział zarówno ekonomiści, którzy zamierzają uaktualnić i poszerzyć zdobytą w czasie studiów wiedzę, jak i osoby o wykształceniu nieekonomicznym.

Planowanie
Planowanie – proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć. Opisując bardziej szczegółowo, jest to projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie, oraz skutecznych środków jej organizacji. Planowanie to również przewidywanie warunków działania w ramach określonych granic czasowych, wyznaczanie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Zróżnicowanie horyzontu czasu, do którego odnosi się planowanie, a w związku z tym możliwości rozpoznania kwantyfikacji uwarunkowań działania prowadzą do wyróżnienia planowania strategicznego (długoterminowego) oraz planowania operatywnego (krótkoterminowego).
Polityka Prywatności