województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Studia realizowane są pod patronatem firmy SAS Institute, z którą Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisuje umowę na każdą uruchamianą edycję studiów. Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego mający bardzo bogate doświadczenie praktyczne, jak również eksperci z Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Nasz studia podyplomowe oferują możliwość poznania nowoczesnych metod analizy danych z wykorzystaniem jednego z najlepszych programów – SAS, który wykorzystywany jest przez wiele firm w Polsce. Zajęcia prowadzone są w całości w laboratorium komputerowym a większość zajęć (80%) ma formę tzw. case studies.


W ramach prowadzonych zajęć słuchacz zdobędzie wiedzę nie tylko z zakresu przetwarzania danych, ale także w praktyczny sposób będzie umiał wykorzystywać szerokie spektrum metod analizy ilościowej, które są umiejętnościami pożądanymi przez bardzo wielu pracodawców.  Każdy z uczestników pozna zaawansowane metody analizy statystycznej, które stanowią obecnie narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez współczesnego menedżera.
Polityka Prywatności