Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie energią

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia oferują wiedzę w zakresie funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem w branży energetycznej. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji i budowa wiedzy w przedsiębiorstwach dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

W programie znajdziecie Państwo dwa bloki zajęć. Blok pierwszy dostarczy wiedzy o rynku i sektorze energetycznym energii konwencjonalnej i odnawialnej w Unii Europejskiej. Blok drugi rozwija umiejętności w zakresie budowy strategii i bisnes planu działaności gospodarczej, a także jej obsługi rachunkowej i finansowej w otoczeniu konkurencyjnym. Studia kończy obrona pracy podyplomowej. W trakcie studiów istnieje możliwość zdobycia certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001.

osób pracujących segmentach produkcji, sprzedaży i handlu energią oraz doradztwa i konsultingu prawno-ekonomicznego, a także osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe, a zatrudnionych poza branżą energetyczną.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności